Over Cyclone Europe

DFC2020 is een dieseladditief, bedoeld voor de grotere verbruiker. DFC2020 heeft een aantoonbare werking op zowel de brandstofreductie als op de emissiereductie. Probleem is echter dat er naast de reguliere praktijktests op verbruik van brandstof geen goed onderbouwde tests voor handen zijn op het gebied van uitstoot. Omdat niet gevalideerd is wat exact de reductie qua brandstof en emissie is, is het onmogelijk om bijvoorbeeld aanpassingen op de CO2 ladder te doen of om bedrijven de gelegenheid te bieden aantoonbare maatregelen te nemen op het gebied van uitstoot. Met behulp van SNN en de EU wordt daarom het dieseladditief DFC2020 uitvoerig getest door onafhankelijke instellingen. Dit gebeurt zowel voor de binnenlandse markt als voor de Oost-Europese markt.

Het resultaat moet zijn een validatie van de DFC2020 door onafhankelijke instanties waarbij emissiereductie en reductie van brandstofbedrijf worden aangetoond en becijferd. Deze onafhankelijke validatie is van belang als laatste stap naar marktintroductie.

DFC2020 is een natuurlijk mineraal product, dat uitstekend mengt met de diesel. DFC2020 verhoogt het cetaangehalte van de diesel, waardoor de motor feller wordt. Water wordt echter niet goed meegenomen in de verbranding. Dit is de reden dat water (bij schepen) veelvuldig afgetapt wordt. Bij reguliere motoren kan water in de tank schade veroorzaken. Dit zorgt uiteindelijk voor hogere onderhoudskosten en verlies van werktijd. DFC2020 gaat verder een verbinding aan met het water in de diesel. Hierdoor zullen de watermoleculen, die altijd in diesel aanwezig zijn, meegenomen worden in de verbranding en niet achterblijven in bijvoorbeeld het filter of het aftapreservoir. Betere verbranding zorgt voor meer vermogen, waardoor de motor minder kracht hoeft te zetten om de gevraagde energie te leveren en er dus is minder brandstof nodig is voor hetzelfde resultaat. Zowel de vermindering van benodigde brandstof als de schonere verbranding zorgen voor vermindering van onder meer CO2-uitstoot.

DFC2020 Cyclone Europe